Giới thiệu

Sứ mệnh và Tầm nhìn

  • Trường Sư Phạm Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển  kinh tế – xã hội của Hà Nội và cả nước.

  • Tích cực thực hiện đổi mới và góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu đến năm 2035 phát triển Trường Sư Phạm Hà Nội trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.

     

Giới thiệu

  • TTrường Sư Phạm Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Sư Phạm Hà Nội là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND TP. Hà Nội và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Sư Phạm Hà Nội là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đại học Sài Gòn đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Đại học Sài Gòn đào tạo theo 2 phương thức: chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, liên thông). Tốt nghiệp Trường Sư Phạm Hà Nội người học được cấp các bằng cấp: cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ..

  •